Brand Support zwyciężyła w przetargu Ferrero

ferrero_770

Agencja Brand Support wygrała przetarg Ferrero Polska Commercial na przygotowanie kampanii „The colors of dreams” dla marki Kinder Chocolate. Startująca właśnie kampania prowadzona będzie na Litwie, Łotwie i w Estonii.

Agencja wygrała przetarg na kompleksową obsługę akcji promocyjnej Kinder Chocolate, pod nazwą „The colors of dreams”, która właśnie wystartowała i potrwa do połowy kwietnia. Obejmująca swoim zasięgiem kraje nadbałtyckie: Litwę, Łotwę i Estonię kampania będzie prowadzona w telewizji, prasie, internecie oraz przy użyciu materiałów POS.

Osią akcji promocyjnej będzie konkurs, w którym rywalizować będą ze sobą zgłoszone przez rodziców rysunki ich dzieci, o tematyce „Pokój moich marzeń”.

Jesteśmy odpowiedzialni za strategię i koncepcję kreatywną promocji, obsługę oraz przygotowanie materiałów reklamowych do kampanii wspierającej akcję, w tym m.in. części promocyjnej spotu telewizyjnego, strony internetowej promocji, Key Visuali oraz materiałów na potrzeby prasy, kampanii digital, a także materiałów POS.

Zwieńczeniem akcji będzie przemiana 3 pokojów dziecięcych. W każdym z krajów objętych akcją pokój jednego dziecka zostanie całkowicie odmieniony we współpracy z architektem. Inspiracją do przemiany będzie rysunek pokoju marzeń, narysowany przez dziecko i zgłoszony do konkursu przez rodzica. Jako nagrody pocieszenia rozdawane będą tzw. Kinder pufy.

Brand Support odpowiadała za część promocyjną spotu.


BS_slajdy_16x9_kinderchoc1 BS_slajdy_16x9_kinderchoc2 BS_slajdy_16x9_kinderchoc3 BS_slajdy_16x9_kinderchoc4